Контакт
Главна страница >  Контакт & Сервиз

Контакт


Контакт & Сервиз за частни обекти

За ценова оферта, продажба, монтаж и сервиз на продукти на Hörmann за частни обекти моля, обърнете се към оторизиран дистрибутор!


Хьорман България ЕООД

Гр. София, Казичене – 1532
Западна Индустриална Зона
Ул. "Фарма парк" № 19

Тел.: +359 2 943 4224
Факс: +359 2 944 1932
Е-Мail: info.sof@hormann.bg

Контакт за индустриални обекти

Моб.: +359 886 906 557 - гр. София и региона
Моб.: +359 885 328 853 - гр. Пловдив и региона
Моб.: +359 884 064 757 - гр. Варна и региона

За инспекция, поддръжка и сервиз на индустриални продукти на Hörmann, моля обърнете се към нашите сервизни специалисти!

тел.: 0882-463762
тел.: 0877-463762
E-Mail:service.sof@hormann.bg

Допълнителна информация ще намерите в брошурата „Сервизно обслужване”